KRONfol - Faq - KRONmat

FAQ


Paroprzepuszczalność jest to ilość gramów pary wodnej jaka jest w stanie przeniknąć przez m2 membrany w ciągu 24 godzin [g/m2/24h]. Parametr ten może się znacznie różnić w zależności od tego w jakich warunkach były prowadzone badania, dlatego oprócz wartości liczbowej paroprzepuszczalności materiału uzyskanej w laboratorium podaje się warunki badania (temperatura, wilgotność).

Stosowanie impregnatów do drewna przy zabezpieczeniu więżby dachowej jest konieczne, w przeciwnym wypadku drewno zostałoby uszkodzone przez czynniki atmosferyczne, grzyby lub szkodniki. Trzeba jednak zachować pewne środki ostrożności - drewno na dach (krokwie, łaty, kontrłaty itp.) powinno być zaimpregnowane nie pózniej niz 48 godzin przed zamontowaniem folii - co oznacza, że nie powinno się stosować drewna z niewyschniętym impregnatem. Do drewna na dach powinny być stosowane środki, które są ściśle do tego przeznaczone. Nie powinno się stosować ropy naftowej i benzyn. Po zamontowaniu folii nie powinno się stosować żadnych impregnatów - mogą wejść w reakcję z folią.

Membrany sprzedawane przez KRONmat były badane pod kątem odporności na olej silnikowy i nie wykazały uszkodzeń pod wpływem tego oleju.

Współczynnik Sd porównuje zdolność przepuszczania pary wodnej przez membranę do paraprzepuszczalności powietrza o określonej grubości. Jeżeli Sd dla jakieś mambrany wynosi np. 0,02 m to oznacza to, że membrana stawia taki sam opór parze wodnej jak warstwa powietrza o grubości 2 cm. Im niższa jest wartość współczynnika Sd tym większa paroprzepuszczalność membrany.

Uszkodzoną membranę trzeba koniecznie naprawić. Do naprawy membran stosuje się specjalnie do tego celu przeznaczone taśmy. Najlepsze są do tego celu taśmy z masą butylową o silnej lepkości.Są one trwale elastyczne i bardzo dobrze łączą się z membranami dachowymi. Jednak powierzchnia przed ich zastosowaniem powinna być odtłuszczona i wolna od kurzu i pyłu.

Folie i membrany dachowe są stabilizowane na UV na okres podany na załączonych do folii materiałach. Zazwyczaj wynosi on około 3 miesięcy. Jednak ostateczne pokrycie powinno zostać wykonane przed tym terminem - zbyt długie wystawienia folii na działanie UV obniża jej wytrzymałość na starzenie. Należy również uważać na szczątkowe promieniowanie, które dociera od wewnątrz, kiedy folia nie jest zabudowana okapem lub termoizolacją. Na poddaszu światło z okien dachowych może padać bezpośrednio na folię - wówczas folia ta powinna zostać zabezpieczona przed działaniem UV. Jeżeli chodzi o okap to sytuacja szczególnie niebezpieczna może powstać jeżeli dom jest otynkowany na kolor odbijający światło, które w ilościach szczątkowych dociera do folii. Taki proces może trwać latami a usunięcie jego skutków może być kłopotliwe i kosztowne. Dlatego najlepiej zabezpieczyć okap w ciągu 6 miesięcy od pokrycia dachu.

Folie paroszczelne stanowią barierę dla pary wodnej powstającej wewnątrz budynku. Ograniczają przedostanie się pary wodnej do konstrukcji połaci dachu. Folie paroszczelne chronią drewniane elementy konstrukcji dachowej oraz termoizolację przed zawilgoceniem. Zawilgocona termoizolacja w znaczący sposób traci swoje właściwości izolacyjne.

Folia paroszczelna KRONtherm 110 składa się z trzech warstw: warstwa polietylenowa z napylonym aluminium, polipropylenowa siatka wzmacniająca oraz warstwa polietylenowa. Warstwa z napylonym aluminium odbija część ciepła pochodzącego z poddasza, które w przypadku zastosowania zwykłej paroizolacji polietylenowej „ucieka” bezpowrotnie z budynku.


Uszkodzoną folię paroszczelną trzeba koniecznie naprawić. Otwory, dziury, przetarcia powstałe podczas montażu należy uszczelnić taśmami, W przypadku większych uszkodzeń folię powinno się uszczelnić kolejną warstwą folii i taśmami.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu załączoną z produktem. Należy pamiętać, żeby warstwa polietylenowa z napylonym aluminium (metalizowana) była zamontowana do wnętrza pomieszczenia.