KRONfol - Montaż - KRONmat

Montaż

  • Montaż folii paroprzepuszczalnych KRONfol

 

Montaż folii paroprzepuszczalnych KRONfolMembrany KRONfol przeznaczone są do zastosowania jako warstwy wstępnego krycia dachów skośnych o nachyleniu większym bądź równym 20 stopni, pod wszystkie rodzaje pokryć dachowych leżących na łatach i kontrłatach dla których przewidziano przepływ powietrza wzdłuż kontrłat. Membrany KRONfol mogą chronić zarówno konstrukcje dachowe z poddaszem mieszkalnym jak i nieużytkowym.

 

W dachach o nachyleniu niższym (12-10 stopni) można układać membrany KRONfol tylko po spełnieniu specjalnych warunków, które muszą być uwzględnione w projekcie dachu.

 

 

Membranę KRONfol układa się bezpośrednio na krokwiach, termoizolacji lub deskowaniu, czarną lub szarą stroną i napisami do zewnątrz bez konieczności pozostawiania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy termoizolacją i membraną. Przybija się ją wstępnie zszywkami bezpośrednio do krokwi a następnie dociska kontrłatami.

Kąt nachylenia dachu: Zakład:
20o - 24o 20 cm
25o - 35o 15 cm
36o - 90o 10 cm

 

  • Montaż folii paroizolacyjnych KRONtherm   

 

Montaż folii paroizolacyjnych KRONtherm Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu załączoną z produktem.
Podstawowym warunkiem prawidłowego działania paroizolacji jest jej szczelne ułożenie. Ze względu na duże zdolności penetracyjne pary wodnej, pozostawienie nie zaklejonych kolejnych warstw folii paroizolacyjnej znacznie zwiększa niebezpieczeństwo dopływu i pozostania pary wodnej w termoizolacji.

  

 

  • Paroizolacje KRONtherm 110 układa się po zamontowaniu termoizolacji, od wewnątrz, poziomo lub równolegle do krokwi w zależności od potrzeb. Powinno się ją układać z lekkim naprężeniem – lekko naciągając i mocując takerem. Dodatkowo zalecane jest wzmocnienie za pomocą łat, które tworzą przestrzeń refleksyjną.
  • W przypadku układania poziomego najlepiej jest zacząć od góry. Każdą kolejną warstwę trzeba ułożyć na zakład minimum 15 cm i uszczelnić przez zaklejenie taśmą samoprzylepną jednostronną na zewnątrz zakładu lub taśmą dwustronną wewnątrz zakładu.
  • Na połączeniach z elementami pionowymi: ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy bezwzględnie stosować specjalne, samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia.
  • Folię paroizolacyjną KRONtherm 110, podobnie jak wszystkie folie refleksyjne należy montować w taki sposób, aby warstwa refleksyjna (bardziej świecąca) zwrócona była w kierunku pomieszczenia.
  • Uszkodzenia powstałe podczas montażu należy uszczelnić taśmami, W przypadku większych uszkodzeń folię powinno się uszczelnić kolejną warstwą folii i taśmami.
  • Należy pamiętać o tym, aby zamykać w dachu suchy materiał termoizolacyjny. Dlatego powinno się unikać prac związanych z rozpinaniem paroizolacji podczas wykonywania mokrych prac wykończeniowych w domu.
  • Czas od momentu wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji powinien być maksymalnie krótki. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci pochodzącej z wewnątrz pomieszczenia zamknąć w warstwach dachu. Ponadto wszelkie pomieszczenia (nie tylko łazienki) na poddaszu powinny mieć sprawnie działającą wentylację.

 

Szczegółowe informacje dotyczące montażu membran KRONfol i KRONtherm można znaleźć w instrukcji montażu załączonej do każdej rolki.