Optilight - Porady techniczne - KRONmat

Porady technicze


Usytuowanie

Przepisy i instrukcje dokładnie precyzują miejsce zamontowania okna dachowego w połaci dachowej. Aby okno odpowiednio spełniało swoje funkcje, powinno się ono znajdować na odpowiedniej wysokości od podłogi. W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem, odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm.

Usytuowanie i dobór wielkości okna

 

Na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. MSWiA). Warto wiedzieć, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a "górna krawędź przezroczystej powierzchni okna powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą".

 

Usytuowanie i dobór wielkości oknaPodejmując decyzję o zastosowaniu okien dachowych powinniśmy  brać pod uwagę zasadę, według której pomieszczenie będzie lepiej  oświetlone, jeśli zamontujemy kilka mniejszych okien w różnych punktach dachu, niż  jedno duże okno.

 

 

Dobór wielkości

Przy doborze wielkości okien dachowych, jakie zamierzamy zastosować w  pomieszczeniu należy uwzględnić następujące elementy:

  • rodzaj pomieszczenia i powierzchnię przeszklenia  - Optymalne  doświetlenie pomieszczeń z wykorzystaniem  światła naturalnego określa stosunek powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, przeznaczonym na cele gospodarcze — co najmniej 1:12.
  • rozstaw krokwi - Rozmiar okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi - umożliwia to łatwy i szybki montaż oraz zapewnia stabilność konstrukcji i trwałość połączenia.
  • kąt nachylenia dachu - Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa.

 


Montaż okien OptiLightMontaż okien OptiLight jest bardzo łatwy. Do każdego okna dołączony jest zestaw montażowy, który zawiera:

  • specjalne kątowniki
  • klin
  • niezbędne wkręty
  • klamkę

 

Kątowniki umożliwiają montaż okna w konstrukcji dachu, a klin służy do ewentualnego wypoziomowania montowanego okna. Instrukcja przedstawiająca poszczególne etapy montażu okna dachowego OptiLight oraz kołnierza uszczelniającego w połaci dachu dołączona jest do każdego okna.

Okna OptiLight montuje się na krokwiach. W przypadku gdy szerokość okna jest większa od rozstawu między krokwiami, stosujemy wymiany w konstrukcji dachu. Belki poziome wymianu należy usytuować w odległości 30 – 50 cm od dolnej i górnej krawędzi okna. Umożliwi to prawidłowe wykonanie wewnętrznych szpalet okna (dolna prostopadle, a górna równolegle do podłogi).

Montaż na krokwiach Montaż na łatach Montaż na wymianach
Montaż na krokwiach Montaż na łatach Montaż na wymianach

 

Montaż okien OptiLight Instrukcje motażu i użytkowania

  • Para wodna

Wentylacja pomieszczeńPodczas wykonywania codziennych czynności takich jak gotowanie, zmywanie, pranie, kąpiele wytwarzana jest para wodna. Powinna być ona odprowadzana przez znajdujące się w pomieszczeniach kratki wentylacyjne. Natomiast napływ świeżego powietrza powinien być zapewniony przez celowe rozszczelnianie okien lub ich uchylanie.

W nowych budynkach odprowadzanie pary wodnej jest szczególnie ważne ze względu na dużą ilość wilgoci wydobywającą się z nowych tynków, tapet, murów czy warstw farby. 

 

 

  • Kondensacja pary wodnej

Im niższa temperatura powietrza tym mniejsza jest jego zdolność do przyjmowania wody w postaci pary wodnej. Woda kondensacyjna pojawia się w miejscach zetknięcia zimnych powierzchni z wilgotnym i ciepłym powietrzem.  Zimą zjawisko to można zaobserwować na soczewkach okularów po wejściu do ciepłego pomieszczenia.  Podobny efekt można zaobserwować na powierzchni szyb w oknach dachowych. Pojawienie się wody kondensacyjnej jest sygnałem, że w pomieszczeniu znajduje się za dużo wilgoci. 

 

  • Ograniczenie występowania zjawiska kondensacji

Występowanie kondensacji można ograniczyć, jeżeli w pomieszczeniu zainstalowana jest prawidłowo działająca wentylacja. Wentylacja jest to proces usuwania zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Aby proces usuwania zanieczyszczonego powietrza prawidłowo funkcjonował, niezbędna jest możliwość napływu świeżego powietrza poprzez rozszczelnianie okien.  Okna Optilight wyposażone są w klamkę z trzystopniowym ryglowaniem, co pozwala na pozostawienie szczeliny w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia. 

Kondensację na szybie ograniczyć można również przez prawidłową instalację grzejników (bezpośrednio pod oknem), jak również wykonanie szpalety pod oknem w pionie. Prawidłowa cyrkulacja powietrza wokół okna ograniczy występowanie kondensacji na szybie.

W przypadku umieszczenia parapetu pod oknem wskazane jest pozostawienie szczeliny między parapetem a ścianą, w celu prawidłowej cyrkulacji powietrza.