BlockHeat - FAQ - KRONmat

FAQ


TAK, podczas składania zamówienia należy podać dane dla poszczególnych rolet - patrz „Przykłady rozmieszczenia rolet”

Montaż rolety VMZ wymaga przykręcenia prowadnic bocznych do ościeżnicy okna. Ingerencja w ościeżnicę okna z użyciem wkrętów (3x13) dostarczonych  w zestawie montażowym jest niewielka. Należy skontaktować się z producentem okna w celu ustalenia czy gwarancja na okno zostanie zachowana po zamontowaniu rolety.

Nie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania rolety VMZ prowadnice boczne muszą zostać przykręcone.