BlockHeat - Formularz zapytania ofertowego - KRONmat

Kolor rolety
Zestaw biały
Zestaw brązowy
Zestaw popielaty
Wymiary otworu
Wymiar Okno, Drzwi* Opis Uwagi
A
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy Skrajne wartości szerokości i wysokości otworów obsługiwanych przez roletę VMZ:
Minimalna szerokość: Amin = 550 mm;
Maksymalna szerokość: Amax = 2000 mm;
B
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy Skrajne wartości szerokości i wysokości otworów obsługiwanych przez roletę VMZ:
Minimalna wysokość: B min = 400 mm
Dla 500 mm ≤ A ≤ 599 mm B max = 2100 mm
Dla 600 mm ≤ A ≤ 1249 mm B max = 2510 mm
Dla 1250 mm ≤ A ≤ 2000 mm B max = 2100 mm
C1
Szerokość widocznego elementu ościeżnicy w bocznej części okna C1 < 25 mm lub C2 < 25 mm montaż utrudniony
C2
D
Wysokość elementu ościeżnicy w górnej części otworu Wysokość kasety wynosi 65 mm. W przypadku wartości D < 65 mm kaseta będzie widoczna od wewnątrz pomieszczenia. W przypadku wartości D > 65 mm dostęp do belki dolnej może być utrudniony. W celu uzyskania swobodnego dostępu do belki markizy należy wymiar B pomniejszyć o rożnicę D - 65 mm.
J
Głębokość okapnika W przypadku wystąpienia okapnika niemożliwe będzie pełne rozwinięcie markizy.
H
Odległość okapnika od szpalety W przypadku wartości H≤30 mm okapnik będzie uniemożliwiał montaż prowadnic.
Na podstawie formularza ofertowego zostanie przygotowana i wysłana oferta cenowa.

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a.
  2. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
  3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem że jest niezbędne do wykonania usług.