BlockHeat - Montaż i obsługa - KRONmat

Montaż i obsługa

Montaż rolety

Montaż rolety przeznaczony jest do samodzielnego wykonania, zgodnie z instrukcją znajdującą się w każdym opakowaniu.

Obsługa rolety

Roletę obsługuje się od wewnątrz ręcznie. Zaciągając roletę zaczepia się belkę dolną o jedną z trzech par zaczepów umieszczonych w prowadnicach bocznych. Położenie zaczepów na prowadnicach może być zmieniane przez użytkownika, zarówno w trakcie montażu jak podczas użytkowania rolety.

Montaż i obsługa

Ręczne operowanie roletą

Instrukcja montażu BlockHeat

Deklaracje CE

Instrukcja montażu BlockHeat